تماس با ما

Sufi Psychology®
PO Box 19922
Sacramento, CA 95819
USA
Phone: US 916-970-5783

طریق عضویّت

جهت عضویت بر روی این کلید کلیک کنید و فرم مربوطه را پر کنید. حقّ عضویت سالانه شما در برگزاری کنفرانسها، سفرهای تمرکزی، جلسات کارآموزی، برپا داشتن این سایت اینترنتی و سایر فعّالیتهای آموزشی کمک شایانی خواهد بود. حقّ عضویّت سالیانه شامل آبونمان نشریه عرفان: علم روان و تخفیف قابل ملاحظه جهت شرکت در سایر فعّالیتهای این انجمن میباشد. اطلاعات مربوط به اعضاء به هیچ عنوان در اختیار موسسات دیگر قرار نگرفته و اسامی افراد هرگز فروخته نخواهد شد.

به ما بپیوندید.
Sufi Psychology Association

تماس با ما

Sufi Psychology Association
Address: PO Box 19922
Sacramento, CA 95819

E-mail:
Phone: US 916-970-5783

© 2017, Sufi Psychology Association®. All rights reserved. MTO Shahmaghsoudi ®