اطلاعات

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی چیست؟

انسان میبایست یا گنجینه اعلای درونی خود را استخراج نماید و یا تمام اوقات ارزشمند و انرژی خود را صرف تعلقات زمینی ناپایدار نموده و در پایان امر تهیدست باقی بماند.

حضرت میر قطب الدین محمد عنقا در کتاب "از جنین تا جنان"

Spring flowers

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت شاه مقصودی، علم روان است. طریقه ای است در جهت گسترش و فرارفتن از محدودیت های روانشناسی امروزی برای احاطه بر تمام وجود انسان. از طریق بکار گرفتن اصول تصوف، هرفردی هویت درونی خود را میشناسد. هویتی که ماوراء افکار، احساسات و رفتار معمول انسانی است. روانشناسی عرفانی طریقه ای است تا هرفردی بتواند هویت حقیقی خود را باز شناسد. "من" که سرچشمه استقامت، پایداری، شادی و صلح است. از این طریق هر شخصی از محدوده رفتارهای عادتی، حلقه بسته افکار و واکنشهای احساساتی خود فراتر رفته تا بتواند هماهنگی، تعادل و شادی درونی رابیابد. در نتیجه، روابط خارجی اونیز با افراد خانواده، دوستان واجتماع نیز بهبود مییابد.

رواندرمانی عرفانی چیست؟

رواندرمانی عرفانی، اعمال و بکارگیری اصول تصوّف و تمرینات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در محیط و زمینه رواندرمانی است. طرق درمانی مستلزم تخصص و مدیریّت خاصّ بوده و معمولا با دیگر طرق متداول رواندرمانی ادغام میشود.

چگونه میتوانیم در مورد روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی اطّلاعات بیشتری کسب کنیم؟

چون هرفرد انسانی منحصر بفرد میباشد، شایسته ترین طریق آموزش تجربه انفرادی است. راههای گوناگونی جهت این آموزش تجربی وجود دارد، از جمله کارگاه های آموزشی، سفرهای تمرکزی و جلسات تمرکز که جزییات آن در قسمت "فعالیتها" مندرج است. نشریات مختلف نیز اطلاعاتی مقدماتی در دسترس علاقمندان قرار میدهد که جزییات آنها در قسمت "انتشارات" مندرج است. به علاوه، در سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی mto.org نیز، اطّلاعاتی جامع درمورد اساس روحانی تصوّف و میدان وسیع و گسترده آن موجود میباشد.

حقیقت تنها هنگامی کشف میشود که انسان به ماورای نمودهای ظاهری پرداخته تا معنای بود درونی آنها را از پس تظاهرات ببیند چون دریافت حقیقی ومعرفت، دیدن هر چیزی است آنچنان که هست.

پرفسور شاه مقصود صادق عنقا

منفعت تعلیمات روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی برای من چیست؟

psychology graphic

در جهانی که همه به دنبال عشق، صلح، انگیزه، آرامش، صفا....میباشند، تصوف افراد را به تمرکز درونی میخواند. درون باطن است که پاسخها، استقامت و وحدت حقیقی یافت میشود. هنگامی که ثبات درونی آشکار شود، کشمکش های روزانه بیرونی به نظر ناچیز آمده وانسان را کمتر مورد تاثیر قرار میدهد. استرس کاهش یافته، اضطراب کمتر و اعتماد بنفس مستقر میشود.

فعّالیتهای موسسه روانشناسی عرفانی شامل چه چیزهایی است؟

  • انجمن روانشناسی عرفانی، هر ساله در دانشگاههای مختلف، جلسات آموزشی برگزار کرده که درآن شرکت کنندگان میتوانند با فعالیتها و تمرینات گوناگون تجربی آموزشی آشنا شوند.
  • قسمت آموزشی سفرهای تمرکزی تعطیلات آخر هفته بعهده انجمن روانشناسی عرفانی میباشد.
  • واحدهای آموزشی توسط موسسه روانشناسی عرفانی در کلاسهای تمرکز و جلسات بازآموزی ارائه میشود.
  • نشریه عرفان: علم روان سالیانه دوبار توسط موسسه روانشناسی عرفانی منتشر میشود.

طریق عضویّت

جهت عضویت بر روی این کلید کلیک کنید و فرم مربوطه را پر کنید. حقّ عضویت سالانه شما در برگزاری کنفرانسها، سفرهای تمرکزی، جلسات کارآموزی، برپا داشتن این سایت اینترنتی و سایر فعّالیتهای آموزشی کمک شایانی خواهد بود. حقّ عضویّت سالیانه شامل آبونمان نشریه عرفان: علم روان و تخفیف قابل ملاحظه جهت شرکت در سایر فعّالیتهای این انجمن میباشد. اطلاعات مربوط به اعضاء به هیچ عنوان در اختیار موسسات دیگر قرار نگرفته و اسامی افراد هرگز فروخته نخواهد شد.

Sufi Psychology Association

تماس با ما

Sufi Psychology Association
Address: PO Box 19922
Sacramento, CA 95819

E-mail:
Phone: US 916-970-5783

© 2017, Sufi Psychology Association®. All rights reserved. MTO Shahmaghsoudi ®