حکمت و معرفت را نمیتوان بر کسی تحمیل نمود و یا اصولا به او داد بلکه سالکی صادق میخواهد که از هرگونه تلاشی جهت کشف فیض اقدس وجود که خود شناسی است، دریغ نکند.

- حضرت میر قطب الدین محمد عنقا در کتاب "از جنین تا جنان"

تمرکز

تمرکز یعنی جمع نمودن تمام انرژی های انسان. تمرکز دریچه ای است به سوی خود آگاهی حقیقی، هماهنگی و عدل. تمرکز معمولاً شامل یک سری تمرینات بدنی است که باعث تسهیل عروج به مراتب اعلای جسمانی، روانی، احساسی و روحانی انسان میشود. با تکیه بر تجربیات هزار و چهار صد ساله مکتب عرفان اسلامی، تعلیمات تمرکز برای نخستین بار به وسیله پیر مکتب، حضرت صلاح الدّین علی نادر عنقا در اختیار عموم قرار گرفته است.

اصول اساسی تمرکز

ورزش های ذیل از اصول بنیادی تمرکز است. انجام منظّم و مداوم این تمرینات، عاملی اساسی در جهت دگرگونی مثبت انسان میباشد.

موازنه شامل گروهی از اشکال و وضعیّت بدنی و حرکات آهسته عضلانی بوده که باعث تحریک، تمرکز و تعادل جریان انرژی در مراکز سیزده گانه مغناطیسی بدن انسان میشود.

پاکسازی فکر کنترل مدار عصبی مغز را در اختیار ضمیر آگاه انسان قرار میدهد تا نوسانات امواج مغزی خود را با اراده شخصی آهسته تر کند. این عمل باعث کاهش تداخل امواج فکری، تعادل واکنشهای احساسی شده و انسان را جسماً و روحاً آماده تمرکز مینماید.

تمرینات تنفّسی تأکید آن بر افزایش ظرفیّت تنفّسی و قدرت کنترل ریتم و عمق و استمرار دم و بازدم است که ضامن تغذیه اکسیژن کافی، تنظیم علائم حیاتی و کاهش واکنشهای جسمانی است.

آرامش عمیق کنترل عضلانی را به انسان آموخته و خستگی مفرط و فشار های جمع شده را از بین برده و بدن اجازه بازسازی و افزایش نیروی خود را مییابد.

تجسّم فکری سرزنش ها و منفی بافی های فکری جای خود را به تصاویر فکری مثبت و شفا بخش داده که موجب تقویت و پرورش امید، تحرّک، حیات و خلّاقیت خواهد بود.

تمرکز باعث پرورش عصبی و حسّی شده که منجر به توانایی انسان در تمرکز در یک نقطه مانند اشعه لیزر میشود.

کنفرانسهای مؤسّسه روانشناسی عرفانی شامل تمرینات تمرکزی نیز میباشد. سفرهای تمرکزی نیز معمولاً جنبه هایی مختلف از تمرکز را شامل است.

در شمال آمریکا کلاسها در شهرهای لس آنجلس و ساکرامنتو.

در اروپا کلاسها در شهرهای لندن، پاریس، ورسای و دوسلدورف برقرار است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت mto.org/tamarkoz مراجعه فرمایید و یا به آدرس زیر ایمیل بفرستید

Sufi Psychology Association

تماس با ما

Sufi Psychology Association
Address: PO Box 19922
Sacramento, CA 95819

E-mail:
Phone: US 916-970-5783

© 2017, Sufi Psychology Association®. All rights reserved. MTO Shahmaghsoudi ®