Sufi Psychology Association

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی

سفر خود را شروع کنیدCoping with the COVID-19 Crisis

New Sufi Psychology course designed to help you with navigating the COVID-19 crisis. Sign-up for this free course.


Online Courses

Caring for Our Caregivers

New initiative: Caring for Our Caregivers helps take care of the selfless healthcare workers who are working hard to care for us during this pandemic.

Learn More
عرفان: علم روان

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت شاه مقصودی، علم روان است. طریقه ای است در جهت گسترش و فرارفتن از محدودیت های روانشناسی امروزی برای احاطه بر تمام وجود انسان. از طریق بکار گرفتن اصول تصوف، هرفردی هویت درونی خود را میشناسد. هویتی که ماوراء افکار، احساسات و رفتار معمول انسانی است. روانشناسی عرفانی طریقه ای است تا هرفردی بتواند هویت حقیقی خود را باز شناسد. "من" که سرچشمه استقامت، پایداری، شادی و صلح است. از این طریق هر شخصی از محدوده رفتارهای عادتی، حلقه بسته افکار و واکنشهای احساساتی خود فراتر رفته تا بتواند هماهنگی، تعادل و شادی درونی رابیابد. در نتیجه، روابط خارجی اونیز با افراد خانواده، دوستان واجتماع نیز بهبود مییابد. هدف روانشناسی عرفانی یادآوری و تذکّر این امر است که مقام انسان شامل درجاتی ماوراء شرایط و محدودیتهای فعلی او بوده و افراد را به جستجوی هویت حقیقی خود فرا می خواند.

فعّالیتها

در هر سال تحصیلی، جلسات عملی آموزشی در دانشگاههای مختلف برگزار میشود و مطالب گوناگون مورد نظر قرار میگیرد. تعلیمات تصوّف از حوزه خطّی ترشّحات مغزی خارج شده و ماوراء آن را مورد توجّه قرار داده و تکیه آن بیشتر بر فراگیری از طریق موسیقی، داستان ها، هنر، شعر، حرکت و شرکت در تجربیات مستقیم است. شرکت کنندگان غالباً به محیطی سرشارازعشق و زیبایی، هماهنگی، صلح و محبّت و حسّ خاصّی از ارتباط و اتّصال با عمیق ترین بعد درونی خود اشاره مینمایند.

سفرهای تمرکزی کارگاه آموزشی/ کنفرانسها

تحقیق

انجمن روانشناسی عرفانی نائل به دریافت امتیازی اهدایی سه ساله جهت تحقیق درمورد "رواندرمانی عرفانی" شده است.

پروژه تحقیقاتی

چگونه میتوانیم در مورد روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی اطّلاعات بیشتری کسب کنیم؟

چون هرفرد انسانی منحصر بفرد میباشد، شایسته ترین طریق آموزش تجربه انفرادی است. راههای گوناگونی جهت این آموزش تجربی وجود دارد، از جمله کارگاه های آموزشی، سفرهای تمرکزی و جلسات تمرکز که جزییات آن در قسمت "فعالیتها" مندرج است. نشریات مختلف نیز اطلاعاتی مقدماتی در دسترس علاقمندان قرار میدهد که جزییات آنها در قسمت "انتشارات" مندرج است. به علاوه، در سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی www.mto.org نیز، اطّلاعاتی جامع درمورد اساس روحانی تصوّف و میدان وسیع و گسترده آن موجود میباشد.

طریق عضویّت

بسیار آسان است. فقط با کلیک بر روی عضویت در حال حاضر و پر کردن فرم عضویت آنلاین.

عضویت