Sufi Psychology Association

اطلاعات

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی چیست؟

روانشناسی عرفانی مکتب طریقت شاه مقصودی، علم روان است. طریقه ای است در جهت گسترش و فرارفتن از محدودیت های روانشناسی امروزی برای احاطه بر تمام وجود انسان. از طریق بکار گرفتن اصول تصوف، هرفردی هویت درونی خود را میشناسد. هویتی که ماوراء افکار، احساسات و رفتار معمول انسانی است. روانشناسی عرفانی طریقه ای است تا هرفردی بتواند هویت حقیقی خود را باز شناسد. "من" که سرچشمه استقامت، پایداری، شادی و صلح است. از این طریق هر شخصی از محدوده رفتارهای عادتی، حلقه بسته افکار و واکنشهای احساساتی خود فراتر رفته تا بتواند هماهنگی، تعادل و شادی درونی رابیابد. در نتیجه، روابط خارجی اونیز با افراد خانواده، دوستان واجتماع نیز بهبود مییابد. هدف روانشناسی عرفانی یادآوری و تذکّر این امر است که مقام انسان شامل درجاتی ماوراء شرایط و محدودیتهای فعلی او بوده و افراد را به جستجوی هویت حقیقی خود فرا می خواند.

منفعت تعلیمات روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی برای من چیست؟

در جهانی که همه به دنبال عشق، صلح، انگیزه، آرامش، صفا....میباشند، تصوف افراد را به تمرکز درونی میخواند. درون باطن است که پاسخها، استقامت و وحدت حقیقی یافت میشود. هنگامی که ثبات درونی آشکار شود، کشمکش های روزانه بیرونی به نظر ناچیز آمده وانسان را کمتر مورد تاثیر قرار میدهد. استرس کاهش یافته، اضطراب کمتر و اعتماد بنفس مستقر میشود.

چگونه میتوانیم در مورد روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی اطّلاعات بیشتری کسب کنیم؟

چون هرفرد انسانی منحصر بفرد میباشد، شایسته ترین طریق آموزش تجربه انفرادی است. راههای گوناگونی جهت این آموزش تجربی وجود دارد، از جمله کارگاه های آموزشی، سفرهای تمرکزی و جلسات تمرکز که جزییات آن در قسمت "فعالیتها" مندرج است. نشریات مختلف نیز اطلاعاتی مقدماتی در دسترس علاقمندان قرار میدهد که جزییات آنها در قسمت "انتشارات" مندرج است. به علاوه، در سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی www.mto.org نیز، اطّلاعاتی جامع درمورد اساس روحانی تصوّف و میدان وسیع و گسترده آن موجود میباشد.

فعّالیتهای موسسه روانشناسی عرفانی شامل چه چیزهایی است؟

 • انجمن روانشناسی عرفانی، هر ساله در دانشگاههای مختلف، جلسات آموزشی برگزار کرده که درآن شرکت کنندگان میتوانند با فعالیتها و تمرینات گوناگون تجربی آموزشی آشنا شوند.
 • قسمت آموزشی سفرهای تمرکزی تعطیلات آخر هفته بعهده انجمن روانشناسی عرفانی میباشد.
 • انجمن روانشناسی عرفانی در زمینه اصول روانشناسی و رابطه آن با روشهای عملی معمول در عرفان به تحقیق میپردازد.
 • واحدهای آموزشی توسط موسسه روانشناسی عرفانی در کلاسهای تمرکز و جلسات بازآموزی ارائه میشود.
 • نشریه عرفان: علم روان سالیانه دوبار توسط موسسه روانشناسی عرفانی منتشر میشود.
 • چگونه می توانم پیوستن؟

  بسیار آسان است. برروی نقش "به ما بپیوندید" کلیک کرده و فرم تقاضای عضویت را کامل کنید. حقّ عضویت دریافت شده سالیانه شما عزیزان، جهت برگزاری کنفرانسها، سفرهای تمرکزی، کارگاهها و دیگر گردهماییهای آموزشی از جمله هزینه نگهداری سایت اینترنتی بکار میرود. هزینه عضویّت شامل خبررسانی معمول درمورد وقایع گوناگون، اشتراک نشریه "عرفان: علم روان"، وجه شرکت در گردهماییها و فعالیتهای انجمن و هدیه ای ویژه جهت اعضاء جدید انجمن نیز میشود. اطّلاعات شخصی درمورد اعضاء به هیچ عنوان به اشتراک عمومی گذاشته نشده و درمعرض فروش و یا اجاره گذاشته نخواهد شد.


  به ما بپیوندید.

  رواندرمانی عرفانی

  رواندرمانی عرفانی چیست؟

  رواندرمانی عرفانی بکاربری تعلیمات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی و عرفان اسلامی در مقابله با مشکلات روانی افراد در محیط درمانگاهی میباشد. هدف، هدایت افراد به سوی سرچشمه درونی توانایی و قوّت خویش دربطن قلب میباشد. هنگامی که شخص به منبع درونی خود وصل باشد، کمتر تحت تاثیر وقایع روزمرّه خارج از خود قرارگرفته و نسبتهای خارجی را برای تعریف خود محک قرار نخواهد داد.

  کارآیی آن در چگونه افرادی است؟

  رواندرمانی عرفانی درمقابله با انواع گوناگونی از مشکلات مراجعان بکارمیرود. چون هدف عرفان شناخت خود است، تعلیمات و شیوه های آن برای همه صادق بوده و تنوّعات قومی، دینی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یا گرایش جنسی درنتایج آن دخالتی نداشته بلکه تحقیقات در زمینه روشهای فنّی وعملی عرفانی با حضور شرکت کنندگان با ادیان مختلف و زمینه های فرهنگی متعددی انجام شده است.

  این روشها درچه مواردی بکار میرود؟

  یکی از عوامل اساسی بسیاری ازعدم تعادل های روانی، فقدان وجود آگاهی از شخصیّت حقیقی و یا آن طورکه در عرفان مصطلح است، عدم ارتباط شخص با بعد روحانی خویش است. هنگامی که شخص از قابلیّت و یا هویّت حقیقی خود بی اطلاع باشد، دائما خود را با دیگران مقایسه نموده که منجرّ به کاهش ارزش شخصیّت خود و نزول اعتماد به نفس و فقدان کارآیی شخص خواهد بود. منشا اکثر بی تعادلیهای روانی را میتوان به قوّت هویّت شخصی و یا کمبود آن ارتباط داد. درنتبجه رواندرمانی عرفانی را میتوان در اکثرموارد روانی-رفتاری و عدم تعادل آن بکاربرد به استثناء ناراحتیهای ارگانیک مغز، اختلالات رشد ونمو و جنون فعّال.

  روشهای روانشناسی عرفانی کدامند؟

  ازآنجایی که تعلیم اساسی عرفان، شناخت حقیقت هرچیز است، تجربه مستقیم آن اهمّیت فوق العاده دارد. شیوه های بکاررفته درروانشناسی عرفانی غیرخطّی و طبیعتاً تجربی میباشند. شعر، هنر، موسیقی، داستانسرایی، موازنه، شیوه های تنفّسی و تمرکز ازجمله طرقی است که مورد استفاده قرارمیگیرند. دررواندرمانی، اشعارعاشقانه عارفانه وسیله ای است گرانبها و استثنایی، از آنجایی که مراجعان اغلب مشکلاتی دررابطه با محبّت، عشق و بخشایش نسبت به خود دارند. روشهای بکاررفته در عرفان معمولاً به همراه متدهای متداول دررواندرمانی مدرن جهت برقراری تعادل میان جوانب مختلف زندگی اشخاص اعمال میشود.

  تفاوت روانشناسی عرفانی با روانشناسی متداول و رایج امروزی چیست؟

  برخلاف اعتقاد روانشناسی دنیای غرب که مغز را فرمانروای وجود انسان و عامل اساسی جهت تحوّلات آن میداند، روانشناسی عرفانی توجّه خود رابه قلب معطوف میدارد. قلب دروازه ورود به بعد روحانی انسان بوده و میباید مرجع اصلی کنترل مغزوبدن او باشد. پروفسور نادرعنقا برای توضیح این مطلب ازمثال چراغ استفاده مینمایند. بسیاری ازطرق معمول درروانشناسی مدرن جنبه ها و ابعاد خارجی چراغ رامورد بررسی قرار میدهند...گونه های مختلف لامپ، رنگ آن، شکل آن، سیم برق و قطرآن، کلاهک آن و غیره...تا بدین ترتیب چراغ،هماهنگ با شرایط محیط زیست خود باشد. درمقابل، روانشناسی عرفانی، بدنبال این است که چراغ حتماً به منبع الکتریک اتصال یابد تا بتواند نور را عرضه نماید. بطورکلّی، زعم روانشناسی عرفانی بر آن است که بافت درونی و سازمانی انسان را آنچنان بنیان گذارد تا هرفرد منبع اصلی هدایت را از مغز به قلب خود انتقال دهد.

  بنا بر تعلیمات عرفان اسلامی، وجود انسان دارای دو بعد مادّی و روحانی است. بعد مادی او شامل بدن انسان، حسیات، احساسات و هیجانات، فکرو اندیشه و کنش و واکنشهای آنها به جهان بیرون است. روشهای روانشناسی امروزی برمبنا و درون این ساختار عمل کرده تا جوانب و دیدگاهای بیولوژیک، روانی و اجتماعی او را تغییر دهد. رواندرمانی عرفانی محدودیتها را شکسته، حوزه را وسعت بخشیده تا ابعاد روحانی را نیز دربربگیرد.

  بعد روحانی انسان تحت تاثیرتفاوتهای نژادی، قومی، جنسی و فرهنگی نبوده و گویای "ارزش واقعی هرشخص" میباشد. (عنقا 2002 صفحه 125). صفاتی چون عشق، بخشایش، استقامت، خلّاقیت و محبّت، همه ازاین نشئه سرچشمه میگیرد. تمام این خصوصیّات غالباً به همراه "خود-آگاهی" به تحقّق رسیده و نتایج خارق العاده در رواندرمانی بروز میدهند. طرق درمانی شیوه های عرفانی در صدد پرورش این بعد بوده و نقطه تمرکز انسان را به جهتی سوق میدهد که هردو بعد در کمال تعادل و هماهنگی با یکدیگر در کارند.

  نادرعنقا (2002) در"تئوری من، دیدگاه نامحدودی از مدیریت". ریورساید، کالیفرنیا. مرکز انتشارات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی

  اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

  پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.

  اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

  پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.