Sufi Psychology Association

فعّالیتها

سفرهای تمرکزی

انجمن روانشناسی عرفانی تنظیم کننده قسمت آموزشی سفرهای تمرکزی آخرهفته بوده که سرپرست برگزاری آن مؤسّسه Wayfinders میباشد. این سفرهای تمرکزی جنبه تجربی داشته و معمولاً ازپنجشنبه یا جمعه شب تا صبح روز یکشنبه ادامه دارد. معمولاً توجّه آن برمحورموضوعی خاصّ بوده و به شرکت کنندگان اجازه میدهد تا ازمحدوده مسایل روزمره خارج شده و خود را غرق درتمرینات عرفانی و موضوع مطرح درآن سفرتمرکزی بنمایند. تخفیف ده درصدی هزینه شرکت شامل اعضاء انجمن میشود. برای اطّلاعات بیشتر درمورد این سفرها، محلّ اقامت و تسهیلات و نمونه ای ازبرنامه به سایت زیر مراجعه فرمایید. www.wayfinders.us

بیشتر بدانید

رویدادهای گذشته

6 ژوئن تا 9 ژوئن سال 2019 سیر من، حیات من: “سفر تمرکزی جوانان “ساکرامنتو، کالیفرنیا

انجمن روانشناسی عرفانی تنظیم کننده موضوعات کارگاههای آموزشی و محتویات آن دراین سفرتمرکزی بود. شرکت کنندگان تجربه ای دلپذیر از هیجان همراه با قایقرانی گروهی درمسیر نیمه خروشان رودخانه ساکرامنتو داشتند. همچنین سرور و شادی سرشار از تجربه تمرینات موازنه در جلسات تمرکزی، مراقبت و تعمّق شبانه در زیر نور شمع، نمایشات خلاقانه برمبنای حکایات عرفانی، شرکت درجلسات آموزشی برمحور چارچوبهای ادراکی، تغذیه و بهداشت و زوایای گوناگون کتاب طبّ سنّتی ایران اثر حضرت شاه مقصود و جلسات ذکر انرژی زا همه جزوی از برنامه های این سفر تمرکزی بود. تمام جلسات و تمرینات، علاوه برتمرکز بررشد انفرادی، همکاری و همراهی گروهی را مدّ نظرمی داشت که به پیوند و صمیمیّت و دوستی و تعمّق و تفکّر در هویت شخصی "من" منجر میشد. همگی مشتاقانه در انتظار سفر بعدی تمرکزی جهت جوانان خواهیم بود.

مشاهده اطلاعات

12 تا 14 ماه آوریل سال 2019 ، سفر تمرکزی شفای عرفانی درشهرساکرامنتو، کالیفرنیا

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. کارگاههای آموزشی شامل تمرکز و موازنه بود تا مراکز انرژی جسم هماهنگ شده و قابلیّت ارتجاع و تطبیق درونی نمایان شود. جلسه یادداشت روزانه جهت خود سنجی، حق شناسی و آزادگی برقرار بود. گزارشی درمورد اهمیّت تنفّس در حیات بخشی، پرورش و تغذیه تمامی موجودیت انسان، راهنمای کامل یک رژیم غذایی متناسب و متعادل و درعین حال اجازه مصرف همه محصولات غذایی در توازن، تحقیقی خاصّ در مورد منبع حیاتی و علل ضایعات در سطح سلّول، قدمی در جهت مشاهده "گفتگوی شخصی "که تحقیقی است درمورد فرآیندهایی حسّی و فکری که انسان را به درجه ای جدید از آگاهی برای شفای ذهن سوق میدهد، نکات برجسته این سفرتمرکزی بود.

مشاهده اطلاعات

۲۲ الی ۲۴ فوریه ۲۰۱۹، سفر تمرکزی شادی ، در کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. تمام فعالیتها بر مبنای ابراز شادی درونی در قلب بود، مکانی که موج لطیف عشق در جریان است. کارگاه های آموزشی شامل هماهنگی مراکز انرژی بدن به وسیله حرکات موازنه®، تجربه انرژی تسکین دهنده یادداشت روزانه، تامل و تعمق در مورد نعمات و شکرگزاری، اختراع بازیها و سرگرمی های اجتماعی که خنده بر لب همه بازیگران می آورد، و همچنین امکان آشنایی و دیدار با بچه سگی دوست داشتنی به نام "شادی" بود. شرکت کنندگان تشویق شدند تا با بازیگوشی درونی خود، زیر باران پرسه زده، از بوی طراوت گلها برخوردار شده، به کاوش در محیط پرداخته...هر شب در خاتمه شرکت کنندگان در حلقه ذکر، به یادآوری معشوق، و همچنین تکنیکهای تصویرسازی و تجسّم پرداخته که اغلب باعث بروز خاطرات خوش دوران کودکی میشد.

مشاهده اطلاعات

21 تا 24 ماه ژوئن سال 2018 "خلق تحوّلات مثبت: سفرتمرکزی سالیانه جهت جوانان" ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی تنظیم کننده موضوعات کارگاههای آموزشی و محتویات آن دراین سفرتمرکزی بود. موضوعات مورد تحقیق درکارگاهها ازجمله کجرویهای ادراکی، قابلیّت انعطاف و شکل پذیری اعصاب و پروژه های مختلف درهنرتجربی بود. ازجمله فعّالیتها، قایقرانی شرکت کنندگان، قایقرانی دررودخانه نیمه خروشان ساکرامنتو را درکنار مناظرطبیعتی زیبا تجربه نموده و شبانگاه پس ازتمرکزی هدایت شده و آرامش بخش، درگروه ذکربه همراه نوای آلات موسیقی، با هماهنگی تمام به ترنّم میامدند. کارگاههای موازنه و تمرکزبه حاضران این امکان را داد تا با انرژی های لطیف ارتباط یافته و درقلب خود متمرکز باشند. این سفر تمرکزی تجربه ای بیاد ماندنی بود و شرکت کنندگان مراتب سپاسگزاری تمام و خواست خود را برای سفرهای تمرکزی طولانی تر ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

11 تا 13 ماه مه سال 2018 ، سفر تمرکزی شفای عرفانی در شهرساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. این سفر تمرکزی از اهمّیت منحصربفردی برخوردار بود چون برمحوربرخی از توصیه های حضرت صلاح الدّین علی نادرعنقا درمورد روشهای مداوا و تغذیه مورد استفاده شخص ایشان، بنا شده بود. شرکت کنندگان دراین سفرتمرکزی روزهای آخرهفته خود را به فراگرفتن روشهای مختلف نیل به شیوه زندگانی همراه سلامت و تعادل پرداختند. تعطیلات فوق العادّه ای برای آخر هفته همگان بود.

مشاهده اطلاعات

23 تا 25 ماه فوریه سال 2018، "سفر تمرکزی همیاری و همکاری" در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی فراهم کننده جنبه های آموزشی سفری تمرکزی به نام "همیاری و همکاری" که توسّط مؤسّسه "ویفایندرز" برگزار شد، بود. تمرینهای ارائه شده برمبنای تعلیمات پروفسورنادرعنقا درکتاب "تئوری من" تنظیم شده و زمینه را برای شرکت کنندگان فراهم نمود تا با هویّت درونی خویش ارتباط برقرارنموده، درعین اینکه به وسیله همیاری و همکاری با دیگر شرکت کنندگان فضایی سرشارازپذیرش، عشق و مروّت خلق نمایند. صبحگاهان تمریناتی از موازنه ، مفرّح روان بود که شامل نمونه هایی ازصور جسمانی همگین، از جمله حرکات فعّال کننده و تعادل بخش انرژی ها میبود. شرکت کنندگان به بازیهایی پرجنب و جوش و فعّال جسمانی پرداختند که در عین کمال همیاری، ضمناً حسّ رقابت را زنده نگاه داشته تا عامل تداخل نیز نقشی را ایفا نماید. توجّه و تمرکز بر ادراک و بهبود روشهای شخصی و درضمن، غلبه و فرارفتن ازمرزترس و خوف و فراگیری طرق ارتباطی، مؤثّر و مفید بود. شبانگاه، شرکت کنندگان درحلقه ذکربه یاد معشوق در هماهنگی مطلق، با یگانگی حرکات و آوا، به ترنّم میپرداختند. بازخوردها و نظریّات گوناگون شامل نمونه های زیر بود: "بسیار آرام بخش"، "توانستم آشفتگی افکارخود را آرام نموده و به اندازه ای از آرامش نائل آیم"، "به راستی پنجره هایی جدید درمقابلم باز نمود"، "تمرکز دیدگاهی جدید از هدف و مقصود به زندگانی من ارمغان آورد"، "....موقعیّت شرکت، هدیه ای بود گرانبها درروز روشن".

مشاهده اطلاعات

11 تا 12 نوامبر سال 2017، "دگرگونی خلّاق"، سفرتمرکزی برای دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی.

مؤسّسه عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی و مجمع دانشجویان دانشگاه برکلی، سفری تمرکزی خاصّ دانشجویان برگزار نمودند و انجمن روانشناسی عرفانی فراهم کننده برخی ازمطالب آموزشی آن بود. تعداد 18 نفرازدانشجویان به مرکز ساختمانی خانقاه ساکرامنتو آمده تا مهلتی برای جدایی از فشارهای روزمرّه زندگی دانشجویی بیابند. این سفردوروزه تمرکزی با بکاربری متدهای تجربی و عرفانی، به دانشجویان، تعلیماتی جهت رهایی از پریشانی های روزانه آموخت. شرکت کنندگان مطالبی درباره عرفان اسلامی، تمرکز و ذکرفراگرفتند. آنها با شرکت درکارگاههای آموزشی مختلف درمورد هویّت خود تحقیق نموده، ارجحیّت های خود را با شیوه زندگی متعادل تر هماهنگ کرده، با تنفّس عمیق به اعماق قلب خود نفوذ نموده و خلاّقیت خود را جهت نمودارکردن خود بکارگرفتند. درپایان این دو روز، دانشجویان به احساس خاصّی از آرامش و آسودگی اعتراف نموده و آمادگی خود را در مقابله با چالش های زندگی اعلام کردند با اینکه بسیاری نمی خواستند محیط آرام و با صفای خانقاه را ترک کنند.

مشاهده اطلاعات

25 تا 27 ماه اوت سال 2017، سفر تمرکزی: نوا و موسیقی و ذکر صوفیان" در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی ارائه کننده این سفرتمرکزی در خانقاه شهر ساکرامنتو بود. شرکت کنندگان با گوش کردن به مداری گسترده ازصداهای آشنا که درابتدا به آسانی قابل شناسایی نبودند، سعی درتوجّه و تمرکز در حسّ شنوایی خود نمودند. پس از آن به تمرین های تمدّد اعصاب و آرام بخشی به وسیله انواع موسیقی پرداختند که شور و هیجان و احساس دلتنگی و غربت را در آنها تحریک نمود. هرفردی با ضرب و فرکانس و سیستم تنفّسی منحصر بفرد خود، آهنگ و صدای حقیقی خویش را کشف نمود. شرکت کنندگان سپس به گروههای کوچکتر تقسیم شده تا ترنّم و هماهنگی را تجربه نموده و بدون به کاربردن کلمات، آوایی شوق انگیز خلق نمایند. علاوه بر این آزمایشات، هرصبحگاه، به همراه حرکات بازسازنده و زیبای موازنه و هرشامگاه، سرشار از ثبات حاصله ناشی از افکار عارفانه هماهنگ و صفا بخش، به کمال همه جانبه این تجربیّات افزوده میشد.

مشاهده اطلاعات

18 تا 21 مه سال 2017، سفرتمرکزی سالیانه برای جوانان، شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی کارگاههای آموزشی مختلفی را دراین سفرتمرکزی سالیانه جوانان ارائه نمود. این گردهمایی با حداکثر گنجایش شرکت کنندگان انجام شد و افرادی که از اقصی نقاط شمال آمریکا آمده بودند، مراتب شوق و شادی و آرامش حاکی برمحیط را به محض ورود خود به مرکز خانقاه ساکرامنتو ابراز نمودند. صبحگاهان با تمرکز و موازنه در محیط آرام باغچه خانقاه به همراه آوای پرندگان وزیر شعاع دلپذیر آفتاب آغاز میشد. فعّالیتهای سرشار از خلّاقیت و آرامش درونی درطول روز ادامه می یافت. به مرور که خلّاقیت و حسّ قناعت هرفرد را فرا میگرفت، شرکت کنندگان هرکدام سازی را انتخاب کرده و با اینکه شاید سالها بود آن را به دست نگرفته بودند، به نواختن نغمه آهنگ شخصی خود پرداختند. دیگران با آوای صدای خود، با خواندن اشعار عرفانی به آنان پیوسته و مدّتی همگی به ذکر مشغول شدند. قایقرانی در دریاچه "ناتوما" با مشاهده پرواز با شکوه یک عقاب آمریکایی به پایان رسید. غذاهای لذیذ و دسرها، حاضران را مملو از شوق و شعف نمود. در پایان این سفر تمرکزی، شرکت کنندگانه مراتب تام شکرگزاری خود را از نوسازی و عشق درونی حاصل، ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

4 تا 6 ماه نوامبر سال 2016، سفر تمرکزی سالیانه سکوت در شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی در این سفرتمرکزی برای دانشجویان شرکت کننده، کارگاههای آموزشی درمورد "کشف خود" ارائه نمود. گریزی به معنای حقیقی: چهل ساعت استراحت، آرامش، تعمّق، آذوقه لذیذ و کشف خود، همه در سکوت تامّ...که همه را مسحور نمود. البته موازنه، تمرکز، تنفّس عمیق، آرام سازی و تجسّم فکری و هم چنین ذکر نیز جزو برنامه های گنجانیده شده بود.

مشاهده اطلاعات

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.