Sufi Psychology Association

فعّالیتها

کارگاه آموزشی/ کنفرانسها

در هر سال تحصیلی، جلسات عملی آموزشی در دانشگاههای مختلف برگزار میشود و مطالب گوناگون مورد نظر قرار میگیرد. تعلیمات تصوّف از حوزه خطّی ترشّحات مغزی خارج شده و ماوراء آن را مورد توجّه قرار داده و تکیه آن بیشتر بر فراگیری از طریق موسیقی، داستان ها، هنر، شعر، حرکت و شرکت در تجربیات مستقیم است. شرکت کنندگان غالباً به محیطی سرشارازعشق و زیبایی، هماهنگی، صلح و محبّت و حسّ خاصّی از ارتباط و اتّصال با عمیق ترین بعد درونی خود اشاره مینمایند.

تسهیل کنندگان کارگاههای آموزشی

تخصّص این افراد درزمینه های گوناگون بوده و بدین ترتیب نقاط نظر متنوّعی را ارائه میدهند. این اشخاص از درجات عالی تحصیلی برخوردار بوده و خود دانشجویان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی بوده و تحت تعلیمات مستقیم و مدیریّت مولانا حضرت صلاح الدّین علی نادرعنقا، پیراویسی میباشند.

رویدادهای گذشته

See English

See English

See English

See English

See English

See English

25 تا 28 ماه آوریل سال 2019، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پاسدینا ایالتکالیفرنیا

در روز شنبه 27 ماه آوریل سال 2019، متخصّصین حرفه ای در رشته های گوناگون از جانب انجمن روانشناسی عرفانی، درکنفرانس انجمن روانشناسی غرب شرکت نموده و در آن سمپوزیومی به عنوان "چشم طوفان: دسترسی به آرامش در میان آشفتگی و هرج و مرج" عرضه نمودند. مبحثی که مطرح شد، جزییات روشهایی مبنی بر تمرکز بر هر"واحد" به عنوان مجموعه ای تام بود، تا در نهایت، بتوان مجموعه کلّی را به آرامش و صفایی ایدآل رسانید. شرکت کنندگان به بحث و مبادلات فکری بسیار زنده و پرجنب و جوش پرداخته که تا یک ساعت پس ازاتمام جلسه همچنان ادامه داشت. درخاتمه، همگی نهایت سپاسگزاری خود را برای مطالب عرضه شده ابراز نموده و مشتاق ارتباط و آشنایی بیشتری با مکتب عرفان و تصوّف شدند.

۲۹ الی ۳۱ مارس ۲۰۱۹، کنفرانس طب و مذهب در درهام، نرت کرلاینا

در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ مارس، انجمن روانشناسی عرفانی در کنفرانس طب و مذهب شرکت نموده و برنامه ای در مورد روانشناسی عرفانی عرضه گردید. حضار شامل اطباء، ر‌ؤساء، دانشجویان، اساتید، و روحانیون بودند که با روشهای عرفانی مانند تمرکز در جهت جلوگیری از خستگی مزمن آشنا گردیدند. این برنامه با بحث و گفتگو در مورد خازنهای مغناطیسی خاتمه پیدا کرد.

بیست ویکم تا بیست و چهارم ماه مارس سال 2019، دوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانیت" در مرکز دانشگاهی ایالت اورگان در شهر کوروالیس، اورگان.

درروز بیست و سوّم ماه مارس سال 2019، دردوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانیت"، انجمن روانشناسی عرفانی، سمپوزیومی به عنوان "اثرات کاربرد طریق عشق درحیات افراد و جوامع" عرضه نمود. این کنفرانس درمحلّ مرکز دانشگاه ایالتی اورگان در شهر کوروالیس که در پهنای طبیعتی بدیع، بکر و تماشایی واقع شده، برگزار شد. بااینکه جایگاههای نشسته در سالن از حضّار قبلا پرشده بود، بیش از 25 نفر از دانشجویان و افراد کادرآموزشی به حالت ایستاده و یا نشسته روی زمین در سالن حضور یافتند تا شاهد این سخنرانی در مورد روابط مابین تصوّف، روانشناسی عرفانی، قلب و مغز باشند. بعد از ظهر همان روز در کارگاه آموزشی تمرکز، دانشجویان هرکدام شخصا توانستند فواید حرکات تمرکزی رایج در تصوّف را تجربه نمایند. در خاتمه، شرکت کنندگان هرکدام، شاخه ای از گل لاله به عنوان یادگار و نشانه ای از عشق حقیقی که باید در قلب کشف شود، به همراه خویش به ارمغان بردند.

بیستم ژانویه سال 2019، دانشگاه "کاردینال استریچ".

استریچ" جلسه ای آموزشی بر محور "دین، روحانیت و خدمات بهداشتی رفتاری" جهت دانشجویان فوق لیسانس رشته روانشناسی این دانشگاه برگزار نمود. موضوع این سخنرانی "روانشناسی عرفانی: بازگشت روح به روانشناسی" بود. ضمنا انجمن در میزگرد محاوره میان مذاهب در مورد روحانیت و کاربرد اصول روانشناسی عرفانی جهت درمان بالینی شرکت نمودند. دانشجویان سؤالات متعددی در مورد کاربرد اصول روانشناسی عرفانی جهت درمان بیماران نموده و بسیاری واهمه و ترس خود را از ادغام روحانیت در محیط بالینی ابراز نمودند.

12 تا 18 ماه اوت سال 2018 در شهردالاس، ایالت تگزاس، کنفرانس بین المللی جوانان مکتب طریقت اویسی

انجمن روانشناسی عرفانی در این کنفرانس افتتاحیه حضور داشته و مباحث جلسات ارائه شده عبارت بود از "روانشناسی عرفانی: فکرو جسم" و "زنان و قرآن مجید: دیدگاهی عرفانی".

9 تا 12 ماه اوت سال 2018 کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی آمریکا در شهر سن فرنسیسکو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی سمپوزیومی رابه عنوان "روانشناسی عرفانی: علم روان" ارائه نمود. حاضران ازنقش ایفایی قلب درعرفان شگفت زده شده و سؤالاتی که مطرح میشد شامل "من حقیقی کیست؟ چگونه میتوان شخصیّت واقعی انسان را جدا از نقش ظاهری او درجامعه یافت؟" بود. اعضاء هیئت علمی دانشگاههای بین المللی که در این مجمع حضورداشتند به دنبال روشهای ممکن جهت گنجانیدن موضوع "روانشناسی عرفانی" درسلسله موضوعات درسی مؤسّسات خود بودند. شرکت در این کنفرانس تجربه ای فوق العاده بود که ضمناً موقعیّت آشنایی و محاوره با سایرهمکاران دراین رشته را فراهم نمود.

26 تا 29 ماه آوریل سال 2018، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پورتلند ایالت اورگان.

درنودوهشتمین کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پورتلند ایالت اورگان، انجمن روانشناسی عرفانی سمپوزیومی ارائه نمود تحت عنوان "کاربرد اصول و روشهای عملی عرفان اسلامی درمدیریت آشفتگی های روحی و طرق استحکام ثبوت درونی". 30 نفر از استادان علوم بهداشتی و درمانی، روانکاوان، دانشجویان و محقّقان دراین سمپوزیوم حضورداشتند. شرکت کنندگان علاقه تامّ خود را به روانشناسی عرفانی و یادگیری طرق بکاربری اصول آن درحوزه حرفه ای خود ابراز نمودند. ضمناً خواستار اطّلاعات بیشتردرمورد سفرهای تمرکزی، مجوّزها و منابع مختلف اطّلاعاتی در باره روانشناسی عرفانی شدند.

12 تا 15 آوریل سال 2018، کنفرانس "طبّ و دین" در شهر سن لویی ایالت میسوری.

درماه آوریل سال 2018، انجمن روانشناسی عرفانی نشستی را در این کنفرانس برگزار نمودند. این کنفرانس سالیانه در محلّ تاریخی هتل ایستگاه جامع شهر سن لویی برگزارشده و بیش از200 مربّی و آموزگار، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و روحانیون درآن شرکت نمودند. انجمن روانشناسی عرفانی نیز میزی را جهت نمایش و معرّفی نشریات به خود اختصاص داده و مباحثی را ازجمله "بازگشت نفس به روانشناسی از دیدگاه عرفان اسلامی"، "مرگ روحانی درمقابل مرگ بیولوژیک و ماوراء آن درعرفان اسلامی"، و"درمان بسیط و جامع: دیدگاه عرفان اسلامی" مطرح و ارائه نمودند. اعضاء انجمن روانشناسی عرفانی و سایر شرکت کنندگان درحول موضوع دین و طرق درمانی و راههای همکاری و فراگیری از یکدیگر، مباحثه و محاوره نمودند.

6 تا 7 ماه آوریل سال 2018، "شعف و شادی: کارگاه آموزشی تمرکز" در شهر آتلانتا ایالت جورجیا.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، مرکزآتلانتا، دو جلسه مجزّا از کارگاه آموزشی تمرکز در آتلانتا برگزار نمود. بیش از 40 نفردراین جلسات شرکت نمودند. اوّلین جلسه درمحلّ خانقاه آتلانتا برپاشد. برای بسیاری از شرکت کنندگان این اوّلین تجربه آنها از تمرکز بود. در پایان، بسیاری ازآنان احساس عمیقی از شادی و بازجوانی داشتند. جلسه دوّم درمحلّ دانشگاه ایالتی جورجیا برگزارشد. اوّلین جلسه منحصراً برای دانشجویان و کادرآموزشی دانشگاه بوده و عامل و مسئول برگزاری آن "مرکز مطالعات آسیایی" وابسته به دانشگاه جورجیا بود. این جلسه اوّلین تجربه ازتمرکز برای تقریباً تمام شرکت کنندگان بود. درپایان جلسه بسیاری ازشرکت کنندگان به بحث و گفتگو با آموزگارو مربّیان و تسهیل کنندگان جلسه پرداختند. بازخورد ها و نظریات افراد پس از این جلسه بسیار مثبت بوده و بسیاری ازدانشجویان علاقه خود را نسبت به شرکت در جلسات مشابه ابراز نمودند.

31 ماه مارس تا 1 آوریل سال 2018، "شعف و شادی، کارگاه آموزشی تمرکز"، شهر ونکوور، کانادا.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی درونکوور نیز میزبان سلسله ای از کارگاههای آموزشی تمرکز درطول تعطیلات آخرهفته سی و یکم ماه مارس بود که شامل سه جلسه مجزّا که هرکدام برمحوراصل شادی و شعف میبود. شرکت کنندگان که قریب به هشتاد نفرمیشدند، مشتمل برطبقات مختلف سنّی، دینی وتحصیلی بود. میهمانان بازخوردها و نظریّاتی فوق العاده مثبت نسبت به کلاسها داشته و محیط آرامش بخش و مصفّا وجنبه تعاملی میان افراد، آنان را تحت تاثیر شایان خود قرارداده و بسیاری تمایل و علاقه خود را جهت شرکت در جلسات مشابه آینده، ابراز نمودند.

5 تا 6 ماه نوامبر سال 2017، "عشق بی حدّومرز: کارگاه مراقبت و تعمّق" در شهر شیکاگو.

انجمن روانشناسی عرفانی میزبان کارگاهی آموزشی درمراقبه و تعمّق برای دانشگاه، مدارس عالی، دانشجویان دبیرستانها و همچنین استادان دانشگاه دردو سئانس بود. این گردهمایی درمرکز خانقاهی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در شهر میلواکی-شیکاگو درروز یکشنبه 5 نوامبر2017 و همچنین دردانشگاه شیکاگو درروز دوشنبه 6 نوامبر 2017 برگزار شد. دانشجویان اطّلاعاتی مقدّماتی درمورد عرفان اسلامی آموختند که معرّف ابزاری بود تا در تمام طول حیات خود با تدبیر، نا آرامی های خود را اداره نموده و سلامت عمومی خود را به وسیله شیوه های منحصربه فردی از تمرکز و ذکر حفظ نمایند. دراین کارگاه آموزشی حدود 60 نفر از استادان و دانشجویان شرکت داشتند.

2 تا 4 ماه نوامبر سال 2017، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی ایالت ایلینویز در شهر شامبورگ.

انجمن روانشناسی عرفانی درکنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی ایالت ایلینویز که بر محور موضوع "آسیب روانی: خدمات اجتماعی، امداد خود و دیگران" میگشت، سخنرانی نمودند. دراین جلسه راههای بکاربری اصول عرفانی رواندرمانی درمواجهه با جراحات روانی مختلف درسمپوزیومی تحت عنوان "روانشناسی عرفانی: بکاربری اصول عرفان درمقابله با آسیب های روانی" عنوان شد.

15 تا 17 ماه اکتبر سال 2017، "عشق بی حدّ و مرز: کارگاه آموزشی تمرکز" در شهر دالاس ایالت تگزاس.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی واقع درشهر دالاس، میزبان یک سری ازکارگاههای آموزشی تمرکزارائه شده توسّط انجمن روانشناسی عرفانی، درمدّت سه روز، از پانزدهم تا هفدهم ماه اکتبر سال 2017 بود. درروز یکشنبه 15 اکتبر یک جلسه برای جوانان و دو جلسه جهت بزرگسالان در ساختمان خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی درشهر دالاس برگزارشد. نزدیک به هفتاد نفر دراین کارگاههای آموزشی شرکت نمودند و اکثر آنان تمرکز را برای اوّلین بارتجربه مینمودند. درروز دوشنبه 16 اکتبر، بنا بردرخواست رسمی ریاست کرسی الهیّات دانشگاه وابسته به کلیسای متدیست های جنوبی، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی میزبان کارگاهی آموزشی انحصاری شد. ریاست کرسی از مکتب برای تعلیمات دوباره جوان ساز و آموزنده این جلسات رسماً تشکّر نموده و از آن به عنوان "تجربه ای که دانشجویان تا آخرعمر فراموش نخواهند نمود" یاد کرد. درروز سه شنبه هفدهم ماه اکتبر، کارگاه آموزشی انحصاری دیگری در مدرسه عالی بروکهون شهر دالاس ارائه شد. بازخورد ها و نظریّات پس از این جلسه نیز فوق العادّه مثبت بوده و بسیاری از دانشجویان میل و علاقه خویش را نسبت به شرکت درجلسات آینده ابراز نمودند.

24 تا 28 ماه ژوییه سال 2017، کنگره بین المللی رواندرمانی درمرکز یونسکو، پاریس، فرانسه.

انجمن روانشناسی عرفانی مجموعاً چهارمقاله درکنگره بین المللی رواندرمانی: عشق و حیات درقرن بیست و یکم، ارائه داد. موضوعات شامل "عرفان: علم روان"، "کاربرد شیوه های تعلیمی عرفان دررواندرمانی: نمونه تحقیقی"، "دست یافتن به تفرّد ازراه ثبوت درونی بدون جدایی ازجامعه"، "پیامد های تمرکز درروحانیّت، احساسات مثبت، ادراک استرس و ضربان قلب" بود. انجمن روانشناسی عرفانی به همراه دانشجویان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در پاریس، کارگاهی آموزشی از تمرکز را که مدّتها بود در انتظار آن بودند، برگزار نمودند به عنوان "عرفان: طریق عشق" و به دنبال آن مصاحبه ای رادیویی درمورد موضوع عرفان، عشق، روانشناسی عرفانی و تمرکز به انجام رسید. سخنرانیهای ارائه شده توسّط انجمن روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، صد ها نفر از حاضران را از زمینه های مختلف جلب نموده و در نتیجه فضایی سرشار ازهمکاری و تفاهم خلق کرده و بذر جهان نگری روانشناسی عرفانی و مرکزیّت قلب را درزمین جامعه یونسکو کاشت. شرکت کنندگان نه تنها موقعیت فراگیری متدهای تجربی روانشناسی عرفانی و فواید آنرا یافتند بلکه، شخصاً آنها را تجربه نمودند. موفّقیّت این اطلاع رسانی ها به حدّی بود که کارگاه آموزشی تمرکز مملو ازشرکت کنندگان تا اکثریّت مجاز گنجایش بود به ترتیبی که اجباراً برگزاری جلسه ای ثانوی برای علاقه مندان لازم آمد.

27 تا 30 ماه آوریل سال 2017، کنفرانس سالیانه روانشناسی مغرب زمین در شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

دراین کنفرانس انجمن روانشناسی عرفانی، سخنرانی ای را ارائه نمود. دریک سمپوزیوم موارد مربوط به عرفان مطرح شد از جمله اثرات تمرکز، کاربرد اصول عرفان دردرمانهای رایج درروانپزشکی و نقش ایفایی قلب. شرکت کنندگان علاقه خود را نسبت به فراگیری بیشتر درمورد عرفان ابراز نمودند.

7 تا 8 ماه آوریل سال 2017، کنفرانس نیمه سالیانه شعبه 36 دانشگاه تنسی در شهر چاتانوگا ایالت تنسی.

دراین کنفرانس ازانجمن روانشناسی عرفانی دعوت شده بود تا در سمپوزیومی راجع به "روحانیت و سلامت: تحقیقات و گزارشات موردی درتاًثیر روحانیّت دربهبود سلامت انسان" صحبت نماید. این سمپوزیوم شامل محقّقان و اعضاء کادر علمی دانشگاههای مختلف و اعضاء انجمن میبود. موضوعات مطرح شده عبارت بودند از: "متد تجربی تمرکز و آثار آن درروحانیّت، احساسات مثبت، استرسهای ادراکی و ضربان قلب" و "کاربرد تجربیّات عملی و عرفان جهت ترویج شیوه های عملی روحانی دردرمانگاه". توجّه شرکت کنندگان نسبت به زوایای مورد تحقیق معطوف شده و علاقه خود را نسبت به کسب اطّلاعات بیشتر در این مورد ابراز نمودند.

8 ماه اکتبر سال 2016، هجدهمین کارگاه آموزشی سالیانه انجمن روانشناسی عرفانی: آرامش درونی، دردانشگاه ایالتی کالیفرنیا، شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

روزی سرشار از استراحت و رها کردن برای شرکت کنندگان در سالن "یوریکا" واقع در دانشگاه ساکرامنتو بود. فعّالیتها شامل نمایشاتی همچون " انرژی و نیروی قلب" به وسیله پزشکی متخصّص در قلب و عروق و همچنین تمرینی آرامش بخش در تنفّس، موازنه و تمدّد اعصاب عمیق، میشد. نهار در زیر سایه درختان تنومند به همراه موسیقی زنده صرف شد. جلسه بعد از ظهر با نغمات هماهنگ آوای ذکر صوفیان خاتمه یافت.

6 ژوئن تا 9 ژوئن سال 2019 سیر من، حیات من: “سفر تمرکزی جوانان “ساکرامنتو، کالیفرنیا

انجمن روانشناسی عرفانی تنظیم کننده موضوعات کارگاههای آموزشی و محتویات آن دراین سفرتمرکزی بود. شرکت کنندگان تجربه ای دلپذیر از هیجان همراه با قایقرانی گروهی درمسیر نیمه خروشان رودخانه ساکرامنتو داشتند. همچنین سرور و شادی سرشار از تجربه تمرینات موازنه در جلسات تمرکزی، مراقبت و تعمّق شبانه در زیر نور شمع، نمایشات خلاقانه برمبنای حکایات عرفانی، شرکت درجلسات آموزشی برمحور چارچوبهای ادراکی، تغذیه و بهداشت و زوایای گوناگون کتاب طبّ سنّتی ایران اثر حضرت شاه مقصود و جلسات ذکر انرژی زا همه جزوی از برنامه های این سفر تمرکزی بود. تمام جلسات و تمرینات، علاوه برتمرکز بررشد انفرادی، همکاری و همراهی گروهی را مدّ نظرمی داشت که به پیوند و صمیمیّت و دوستی و تعمّق و تفکّر در هویت شخصی "من" منجر میشد. همگی مشتاقانه در انتظار سفر بعدی تمرکزی جهت جوانان خواهیم بود.

12 تا 14 ماه آوریل سال 2019 ، سفر تمرکزی شفای عرفانی درشهرساکرامنتو، کالیفرنیا

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. کارگاههای آموزشی شامل تمرکز و موازنه بود تا مراکز انرژی جسم هماهنگ شده و قابلیّت ارتجاع و تطبیق درونی نمایان شود. جلسه یادداشت روزانه جهت خود سنجی، حق شناسی و آزادگی برقرار بود. گزارشی درمورد اهمیّت تنفّس در حیات بخشی، پرورش و تغذیه تمامی موجودیت انسان، راهنمای کامل یک رژیم غذایی متناسب و متعادل و درعین حال اجازه مصرف همه محصولات غذایی در توازن، تحقیقی خاصّ در مورد منبع حیاتی و علل ضایعات در سطح سلّول، قدمی در جهت مشاهده "گفتگوی شخصی "که تحقیقی است درمورد فرآیندهایی حسّی و فکری که انسان را به درجه ای جدید از آگاهی برای شفای ذهن سوق میدهد، نکات برجسته این سفرتمرکزی بود.

۲۲ الی ۲۴ فوریه ۲۰۱۹، سفر تمرکزی شادی ، در کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. تمام فعالیتها بر مبنای ابراز شادی درونی در قلب بود، مکانی که موج لطیف عشق در جریان است. کارگاه های آموزشی شامل هماهنگی مراکز انرژی بدن به وسیله حرکات موازنه®، تجربه انرژی تسکین دهنده یادداشت روزانه، تامل و تعمق در مورد نعمات و شکرگزاری، اختراع بازیها و سرگرمی های اجتماعی که خنده بر لب همه بازیگران می آورد، و همچنین امکان آشنایی و دیدار با بچه سگی دوست داشتنی به نام "شادی" بود. شرکت کنندگان تشویق شدند تا با بازیگوشی درونی خود، زیر باران پرسه زده، از بوی طراوت گلها برخوردار شده، به کاوش در محیط پرداخته...هر شب در خاتمه شرکت کنندگان در حلقه ذکر، به یادآوری معشوق، و همچنین تکنیکهای تصویرسازی و تجسّم پرداخته که اغلب باعث بروز خاطرات خوش دوران کودکی میشد.

21 تا 24 ماه ژوئن سال 2018 "خلق تحوّلات مثبت: سفرتمرکزی سالیانه جهت جوانان" ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی تنظیم کننده موضوعات کارگاههای آموزشی و محتویات آن دراین سفرتمرکزی بود. موضوعات مورد تحقیق درکارگاهها ازجمله کجرویهای ادراکی، قابلیّت انعطاف و شکل پذیری اعصاب و پروژه های مختلف درهنرتجربی بود. ازجمله فعّالیتها، قایقرانی شرکت کنندگان، قایقرانی دررودخانه نیمه خروشان ساکرامنتو را درکنار مناظرطبیعتی زیبا تجربه نموده و شبانگاه پس ازتمرکزی هدایت شده و آرامش بخش، درگروه ذکربه همراه نوای آلات موسیقی، با هماهنگی تمام به ترنّم میامدند. کارگاههای موازنه و تمرکزبه حاضران این امکان را داد تا با انرژی های لطیف ارتباط یافته و درقلب خود متمرکز باشند. این سفر تمرکزی تجربه ای بیاد ماندنی بود و شرکت کنندگان مراتب سپاسگزاری تمام و خواست خود را برای سفرهای تمرکزی طولانی تر ابراز نمودند.

11 تا 13 ماه مه سال 2018 ، سفر تمرکزی شفای عرفانی در شهرساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی برخی از کارگاههای آموزشی را دراین سفرتمرکزی ارائه نمود. این سفر تمرکزی از اهمّیت منحصربفردی برخوردار بود چون برمحوربرخی از توصیه های حضرت صلاح الدّین علی نادرعنقا درمورد روشهای مداوا و تغذیه مورد استفاده شخص ایشان، بنا شده بود. شرکت کنندگان دراین سفرتمرکزی روزهای آخرهفته خود را به فراگرفتن روشهای مختلف نیل به شیوه زندگانی همراه سلامت و تعادل پرداختند. تعطیلات فوق العادّه ای برای آخر هفته همگان بود.

23 تا 25 ماه فوریه سال 2018، "سفر تمرکزی همیاری و همکاری" در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی فراهم کننده جنبه های آموزشی سفری تمرکزی به نام "همیاری و همکاری" که توسّط مؤسّسه "ویفایندرز" برگزار شد، بود. تمرینهای ارائه شده برمبنای تعلیمات پروفسورنادرعنقا درکتاب "تئوری من" تنظیم شده و زمینه را برای شرکت کنندگان فراهم نمود تا با هویّت درونی خویش ارتباط برقرارنموده، درعین اینکه به وسیله همیاری و همکاری با دیگر شرکت کنندگان فضایی سرشارازپذیرش، عشق و مروّت خلق نمایند. صبحگاهان تمریناتی از موازنه ، مفرّح روان بود که شامل نمونه هایی ازصور جسمانی همگین، از جمله حرکات فعّال کننده و تعادل بخش انرژی ها میبود. شرکت کنندگان به بازیهایی پرجنب و جوش و فعّال جسمانی پرداختند که در عین کمال همیاری، ضمناً حسّ رقابت را زنده نگاه داشته تا عامل تداخل نیز نقشی را ایفا نماید. توجّه و تمرکز بر ادراک و بهبود روشهای شخصی و درضمن، غلبه و فرارفتن ازمرزترس و خوف و فراگیری طرق ارتباطی، مؤثّر و مفید بود. شبانگاه، شرکت کنندگان درحلقه ذکربه یاد معشوق در هماهنگی مطلق، با یگانگی حرکات و آوا، به ترنّم میپرداختند. بازخوردها و نظریّات گوناگون شامل نمونه های زیر بود: "بسیار آرام بخش"، "توانستم آشفتگی افکارخود را آرام نموده و به اندازه ای از آرامش نائل آیم"، "به راستی پنجره هایی جدید درمقابلم باز نمود"، "تمرکز دیدگاهی جدید از هدف و مقصود به زندگانی من ارمغان آورد"، "....موقعیّت شرکت، هدیه ای بود گرانبها درروز روشن".

11 تا 12 نوامبر سال 2017، "دگرگونی خلّاق"، سفرتمرکزی برای دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی.

مؤسّسه عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی و مجمع دانشجویان دانشگاه برکلی، سفری تمرکزی خاصّ دانشجویان برگزار نمودند و انجمن روانشناسی عرفانی فراهم کننده برخی ازمطالب آموزشی آن بود. تعداد 18 نفرازدانشجویان به مرکز ساختمانی خانقاه ساکرامنتو آمده تا مهلتی برای جدایی از فشارهای روزمرّه زندگی دانشجویی بیابند. این سفردوروزه تمرکزی با بکاربری متدهای تجربی و عرفانی، به دانشجویان، تعلیماتی جهت رهایی از پریشانی های روزانه آموخت. شرکت کنندگان مطالبی درباره عرفان اسلامی، تمرکز و ذکرفراگرفتند. آنها با شرکت درکارگاههای آموزشی مختلف درمورد هویّت خود تحقیق نموده، ارجحیّت های خود را با شیوه زندگی متعادل تر هماهنگ کرده، با تنفّس عمیق به اعماق قلب خود نفوذ نموده و خلاّقیت خود را جهت نمودارکردن خود بکارگرفتند. درپایان این دو روز، دانشجویان به احساس خاصّی از آرامش و آسودگی اعتراف نموده و آمادگی خود را در مقابله با چالش های زندگی اعلام کردند با اینکه بسیاری نمی خواستند محیط آرام و با صفای خانقاه را ترک کنند.

25 تا 27 ماه اوت سال 2017، سفر تمرکزی: نوا و موسیقی و ذکر صوفیان" در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی ارائه کننده این سفرتمرکزی در خانقاه شهر ساکرامنتو بود. شرکت کنندگان با گوش کردن به مداری گسترده ازصداهای آشنا که درابتدا به آسانی قابل شناسایی نبودند، سعی درتوجّه و تمرکز در حسّ شنوایی خود نمودند. پس از آن به تمرین های تمدّد اعصاب و آرام بخشی به وسیله انواع موسیقی پرداختند که شور و هیجان و احساس دلتنگی و غربت را در آنها تحریک نمود. هرفردی با ضرب و فرکانس و سیستم تنفّسی منحصر بفرد خود، آهنگ و صدای حقیقی خویش را کشف نمود. شرکت کنندگان سپس به گروههای کوچکتر تقسیم شده تا ترنّم و هماهنگی را تجربه نموده و بدون به کاربردن کلمات، آوایی شوق انگیز خلق نمایند. علاوه بر این آزمایشات، هرصبحگاه، به همراه حرکات بازسازنده و زیبای موازنه و هرشامگاه، سرشار از ثبات حاصله ناشی از افکار عارفانه هماهنگ و صفا بخش، به کمال همه جانبه این تجربیّات افزوده میشد.

18 تا 21 مه سال 2017، سفرتمرکزی سالیانه برای جوانان، شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی کارگاههای آموزشی مختلفی را دراین سفرتمرکزی سالیانه جوانان ارائه نمود. این گردهمایی با حداکثر گنجایش شرکت کنندگان انجام شد و افرادی که از اقصی نقاط شمال آمریکا آمده بودند، مراتب شوق و شادی و آرامش حاکی برمحیط را به محض ورود خود به مرکز خانقاه ساکرامنتو ابراز نمودند. صبحگاهان با تمرکز و موازنه در محیط آرام باغچه خانقاه به همراه آوای پرندگان وزیر شعاع دلپذیر آفتاب آغاز میشد. فعّالیتهای سرشار از خلّاقیت و آرامش درونی درطول روز ادامه می یافت. به مرور که خلّاقیت و حسّ قناعت هرفرد را فرا میگرفت، شرکت کنندگان هرکدام سازی را انتخاب کرده و با اینکه شاید سالها بود آن را به دست نگرفته بودند، به نواختن نغمه آهنگ شخصی خود پرداختند. دیگران با آوای صدای خود، با خواندن اشعار عرفانی به آنان پیوسته و مدّتی همگی به ذکر مشغول شدند. قایقرانی در دریاچه "ناتوما" با مشاهده پرواز با شکوه یک عقاب آمریکایی به پایان رسید. غذاهای لذیذ و دسرها، حاضران را مملو از شوق و شعف نمود. در پایان این سفر تمرکزی، شرکت کنندگانه مراتب تام شکرگزاری خود را از نوسازی و عشق درونی حاصل، ابراز نمودند.

4 تا 6 ماه نوامبر سال 2016، سفر تمرکزی سالیانه سکوت در شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی در این سفرتمرکزی برای دانشجویان شرکت کننده، کارگاههای آموزشی درمورد "کشف خود" ارائه نمود. گریزی به معنای حقیقی: چهل ساعت استراحت، آرامش، تعمّق، آذوقه لذیذ و کشف خود، همه در سکوت تامّ...که همه را مسحور نمود. البته موازنه، تمرکز، تنفّس عمیق، آرام سازی و تجسّم فکری و هم چنین ذکر نیز جزو برنامه های گنجانیده شده بود.

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.